ROOSTERS

De werkbeurten vinden drie keer per jaar, op zaterdagen tussen 09.00 tot 12.00 uur, plaats. Tevens dient elk lid eens per jaar gedurende een week de kantine en het sanitair onder handen te nemen.