Jubileumactiviteiten

In 2017 bestond het volkstuincomplex 40 jaar. Om dit te vieren waren er diverse activiteiten.

Kinderactiviteit

De feestcommissie heeft op 21 mei gezorgd dat de kinderen het volgende konden doen:

een hindernisbaan,  springkussen,  zich laten smincken, speurtocht op het volkstuincomplex, waterdieren bekijken, kleuren, memory, sjoelen.

De hongerige magen werden gevuld met pannenkoeken en limonade.

In de middag zijn de opkweekplantjes uitgedeeld aan de deelnemende kinderen. 2 Plantjes voor de hoogste zonnebloem, 2 plantjes voor de grootste (zonne)bloem en een pompoenplantje voor de pompoen met de grootste omvang.

Er zijn twee metingen geweest en wel op 18 juli en 28 augustus. De metingen zijn uitgevoerd door Joop Karsten en Peter Beerbaum.

De winnaars zijn:

- De hoogste zonnebloem is gemeten op tuin 37 (winnaar Sophie) met een hoogte van 250 cm.
- De grootste (zonne)bloem is gemeten op tuin 37 (winnaar Sophie) met een doorsnee van 30 cm.
- De pompoen met de grootste omvang is gemeten op tuin 30 (winnaar Danny) totaal 110x101 cm.

 

High Tea

Op zaterdag 10 juni schoven ruim dertig deelnemers aan bij de High Tea in de kantine. Deze is aangeboden door de koffieclub (die dagelijks de koffie verzorgen met uitzondering van zondag).

Bedankbrief High Tea:

Ter ere van het 40 jarig bestaan van ons tuincomplex werd er op 10 juni jl een High Tea
georganiseerd.
Om 15.00 uur stapten we de gezellig versierde kantine binnen waar het zou plaatsvinden. Alle
tafels waren al mooi gedekt en we konden meteen aanvallen met een kopje thee en bonbons. Joop Karsten opende de High Tea met een toespraak waarin hij de koffieclub, dames van de kantine en de vrijwilligers heel erg bedankte voor hun inzet om dit mogelijk te maken. Tevens bedankte hij ook enkele tuinders van het eerste uur voor hun enorme inzet voor het complex gedurende 40 jaar! Na een ieder een gezellige middag gewenst te hebben kon de High Tea beginnen.
Er werden meteen etagères neergezet met heerlijke sandwiches en vele andere hartige hapjes
waarbij de thee natuurlijk niet ontbrak. De tweede ronde bestond uit een verscheidenheid van
zoetige hapjes waaronder o.a. pruimentaart, wortelcake enz. eigenlijk te veel om op te noemen!
Ook deze hapjes werden bereid door de dames van de kantine! En of dit nog niet genoeg was,
werden we hierna nog blij verrast met stukjes hartige taart! Tussendoor werd er nog gezellig
gebabbeld en de tijd vloog om. Kortom het was een zeer geslaagde, goed georganiseerde en
gezellige middag!
Petje af voor de dames van de kantine, Joop en vrijwilligers!
Vriendelijk dank,
Wilma en Wilfried Dreischor

BBQ

De BBQ van zaterdag 2 september was met bijna 50 aanwezigen zeer geslaagd. De feestcommissie had het uitstekend geregeld. Er was vlees, brood, salades en voldoende drank.

Vooraf werden de winnaars van de kinder plantjeswedstrijd en fotowedstrijd bekend gemaakt.

Joop Karsten maakte de winnende foto.


Sophie en Danny zijn de winnaars van de kinder plantjeswedstrijd (zie kinderactiviteiten).

Hans van der Kleij en Nancy Schouten de Jel hebben gezorgd voor een muziekale bijdrage. Iedereen kon de bekende liedjes mee zingen.