REGLEMENTEN

Om het tuinplezier van alle leden te waarborgen, is het de bedoeling dat men zich aan de afgesproken regels houdt.
Het bestuur ziet erop toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.