REGLEMENTEN

Om het tuinplezier van alle leden te waarborgen, is het de bedoeling dat men zich aan de afgesproken regels houdt. Dit ligt vast in twee reglementen, het tuinreglement en het huishoudelijk regelment. Het bestuur ziet erop toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.