Wij als bestuur van ATV Essesteijn hebben besloten om vanaf 1 september 2021 ons dagelijks handelen als bestuur aan de hieronder samengestelde gedragsregels te onderwerpen.

Deze gedragsregels zijn een aanvulling op de statuten van ATV Essesteijn, vastgesteld in 2013.