Roosters

Algemeen werk:

Het algemeenwerk is altijd op een zaterdag van 09.00 tot 12.00 volgens het aan u gestuurde rooster. 

Bent u verhinderd, laat dit dan tijdig weten.Het algemeenwerk is niet vrijblijvend.

Zie ook het tuinreglement Complexonderhoud 4.1 tot en met 4.6


Kantine schoonmaakrooster:

Ieder lid van onze tuinvereniging maakt 1 week per jaar de kantine en toiletten schoon.Zie het aan u toe gestuurde rooster.  Zo blijft de kantine netjes en verzorgd.

tuinreglement Complexonderhoud 4.3

Heeft u vragen over het algemeen werk of over de schoonmaak van de kantine en toiletten of kunt u onmogelijk aanwezig zijn, bel dan Hans Neuteboom tel. 0645481426